ISO konzultacije

ISO konzultacije

ISO 9001
ISO 14001
HACCP
GLOBALGAP

GLOBALGAP

Certifikacija pozitivne prakse u poljoprivredi. Novi zahtjevi poljoprivrede ukorak s vremenom. Norma EUREPGAP objavljena je prvi puta 1997. godine. Objavila ju je Euro-Retailer Produce Working Group-a (EUREP grupa) koju su činili europski trgovci hranom, poljoprivredni proizvođači te članovi raznih interesnih udruženja. Norma je definirana na zahtjev kupaca s ciljem stvaranja opće prihvaćene norme dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP), dokumentirane na način da je prikladna za provedbu procesa certifikacije prema međunarodno prihvaćenim procedurama.

Nakon desetogodišnje primjene EUREPGAP zahtjeva na području Europe te njene primjene i priznavanja na ostalim kontinentima (Amerika, Afrika, Australija, Japan i Tajland), u rujnu 2007.godine EUREP grupa objavila je promjenu imena norme EUREPGAP u GLOBALGAP. Norma se odnosi na sve aktivnosti na farmi.Temelj norme čini primjena:

dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP)

programa integrirane kontrole pesticida (IPC)

sustava upravljanja kvalitetom (QMS) i HACCP načela


Suvremena poljoprivreda suočava se s novim izazovima na području održivog razvoja i od nje se zahtjeva ne samo opskrba proizvodima zadovoljavajuće kvalitete, već i vođenje računa o brojnim vidovima ekološkog i socijalnog tipa koji se na nju odnose, a koji neposredno utječu na cjelokupno društvo.

Potrošač postaje sve svjesniji ekoloških, zdravstvenih i društvenih implikacija na kupljeni proizvod te za sebe traži sve veću sigurnost proizvoda koje konzumira.

Naravni posrednik između poljoprivrednih proizvođača i potrošača su trgovci na malo, koji su obvezni poduzimati sve razumne mjere opreza i primjenjivati dužnu pažnju radi sprječavanja mogućih opasnosti za zdravlje putem prodaje prehrambenih proizvoda potrošaču.

Cilj primjene je jačanje povjerenja kupaca u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda, smanjenje negativnog utjecaja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na okoliš te stalna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika u poljoprivrednoj proizvodnji kao i životinja u uzgoju.

Ta shema predviđa certifikaciju pravilne primjene pravilnika od strane nekoga nezavisnog tijela akreditiranog prema međunarodnome standardu EN 45011, na temelju:

Korištenja tehnika priznatih integriranim naporima

Obraćanja posebne pozornosti na očuvanje okoliša

Brige o higijeni u rukovanju prehrambenim proizvodima

Poštivanja općih zahtjeva glede zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi

posebnih normativa u postupanju s radnicima


Ta se shema primjenjuje na individualne poljoprivrednike i na grupacije proizvođača; na potonje se odnosi i zahtjev za ostvarenje dokumentiranih elemenata sustava kvalitete kako bi omogućili upravljanje odnosima između članova proizvođača.

Danas se certifikacija proizvoda/proizvodnje prema normi GLOBALGAP pojavljuje kao jedna od bitnih preporuka trgovačkih lanaca usmjerena prema dobavljačima poljoprivrednih proizvoda.

Procjenom usklađenost svog proizvodnog procesa, odnosno proizvoda prema zahtjevima norme GLOBALGAP proizvođač ne ispunjava samo zahtjeve norme već se kroz opredjeljenje usmjerava stvaranju održive poljoprivrede, poljoprivrede koja će kroz brižno gospodarenje tlom, zrakom i vodom biti i ostati na korištenje i budućim generacijama. Osim stvaranja moderne poljoprivredne proizvodnje proizvođač podiže svoju konkurentnost i otvara si vrata međunarodnog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Certifikat GLOBALGAP predstavlja putovnicu poljoprivrednih proizvoda za međunarodno tržište.

Ako želite svoje poljoprivredne proizvode ponuditi na zahtjevnom međunarodnom tržištu hrane, ako želite pokazati da ste ozbiljan proizvođač koji razmišlja o kvaliteti i sigurnosti proizvoda i ne boji se novih izazova zahtjevnog međunarodnog tržišta tada primijenite postavljene zahtjeve norme. Ocjenom sukladnosti proizvoda te izdavanjem certifikata svrstati ćete sebe i svoju proizvodnju u grupu međunarodno priznatih proizvođača kojima se otvaraju vrata globalnog tržišta.
 
©2019. Marinorm j.d.o.o.. Sva prava pridržana.  Stranice izradio Infomodul.