ISO konzultacije

ISO konzultacije

ISO 9001
ISO 14001
HACCP
GLOBALGAP

HACCP

Promjene na tržištu hrane uslijed globalizacije, usvajanje novih prehrambenih navika, te kontinuiranog povećanja zahtjeva od strane potrošača, nameću svim sudionicima u lancu hrane nove standarde s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete.

H - HAZARD - OPASNOST

A - ANALYSIS - ANALIZA

C - CRITICAL - KRITIČNE

C - CONTROL - KONTROLNE

P - POINTS - TOČKE


HACCP je sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske i fizičke) koje mogu utjecati na sigurnost hrane i korake u procesu u kojima je moguće provoditi mjere za kontrolu tih opasnosti.

Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan pristup kroz koji organizacija definira i analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu očekivati u procesu realizacije proizvoda, definira kritične kontrolne točke, te postavlja efikasne mjere kontrole radi sprečavanja pojave značajnijih opasnosti.

Primjena sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda HACCP omogućava da:

dojavi tržištu da su proizvodi proizvedeni na siguran način i u higijenskim uvjetima.

se obavijesti da su poduzete sve razumne mjere opreza i da želite jamčiti higijensku proizvodnju hrane

klijenti zatraže certifikaciju i procjenu dobavljača, ako posluju u Državi sa strogim propisima o sigurnosti prehrambenih proizvoda

smanji broj provjera od strane klijenata, a time i uštedi na troškovima i vremenu

smanji količinu odbačene robe i reklamacija

smanji troškove zahvaljujući boljim odnosima sa službama za sigurnost prehrambenih proizvoda


SVRHA HACCP Sustava

UČINITI PROIZVOD SIGURNIM

BITI U MOGUĆNOSTI TO DOKAZATI


Ocjenu stupnja ispunjenja standarda provodi neovisno ovlašteno certifikacijsko tijelo i to je jedina priznata metoda provjere ispunjavanja zahtjeva samog standarda. Certifikat o sukladnosti sustava kupcu daje potvrdu da su nastojanja organizacije uložena u zadovoljavanje standarda doista i provedena.

Zahtjevi HACCP-a mogu biti implementirani u bilo koji dio lanca hrane, počevši od primarne proizvodnje i prerade pa do trenutka potrošnje.

Prihvaćenost HACCP sustava kao jednog od najefikasnijih sustava na međunarodnoj razini potvrđena je ugradnjom HACCP principa u sve standarde vezane za hranu kao i u zakonsku regulativu pojedinih država.

HACCP principi dio su Zakona o hrani Republike Hrvatske (NN 46/07), čija primjena je postala obveza za sve subjekte u industriji hrane od 1. siječnja 2009. godine.
 
©2019. Marinorm j.d.o.o.. Sva prava pridržana.  Stranice izradio Infomodul.