ISO konzultacije

ISO konzultacije

ISO 9001
ISO 14001
HACCP
GLOBALGAP

ISO 14001

Usvajanje nekog sustava upravljanja okolišem predstavlja stratešku odluku koja zahtijeva razumnu mjeru ekonomskog i organizacijskog ulaganja i kojom se i kratkoročno ostvaruje znatna ekonomska korist za organizaciju. Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš

brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija

smanjenje troškova (energije, materijala…)

usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima

pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti

motiviranost zaposlenika


Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!

U pojedinim sektorima pravilno upravljanje okolišem znatno utječe na image ponuđenih proizvoda ili usluga te za potrošače može predstavljati odlučujući čimbenik odabira.

Sustav upravljanja okolišem tvrtkama omogućuje uključivanje i integraciju u određeno područje i unapređenje odnosa sa javnim službama i službama za nadzor te lokalnim organizacijama i zajednicom.

Spriječiti ili ograničiti ekološke incidente znači izbjeći troškove naknadnih poboljšanja zemljišta i voda, raspolaganja otpadom, nadoknada šteta nanesenih osobama i dobrima, a da ne zaboravimo spomenuti ekonomsku štetu koja može proizići iz nekog negativnog dojma na potrošače.

Pravilno upravljanje okolišem organizacijama omogućuje da na vrijeme planiraju intervencije i ulaganja radi usklađivanja postojeće organizacijske strukture novim zakonskim odredbama.

Nova europska i međunarodna politika sve će intenzivnije poticati lokalne poduzetnike i organizacije na uvođenje varijable OKOLIŠ među uobičajene varijable na području društveno-gospodarskih odnosa koji su u stalnom razvoju.

Certifikacija Sustava upravljanja okolišem poduzetnicima, upravama društava i dioničarima jamči da su sva pitanja upravljanja okolišem, koja su u svezi s njihovom djelatnošću, pod budnim nadzorom.

Za javnu upravu i posebice za općine i lokalne ustanove odgovorne za provođenje regionalne politike, donijeti odluku o primjeni Sustava upravljanja okolišem znači koristiti jedan ‘objektivni’ instrument koji je mjerljiv i kojim se može upravljati.

Osnovni elementi Sustava upravljanja okolišem su:

odluka rukovodstva o potrebi uvođenja sustava

definiranje politike upravljanja okolišem

planiranje aktivnosti

provođenje planiranog

mjerenje rezultata

ocjena rezultata i

kontinuirano poboljšanje


Norma ISO 14001:2004 zahtjeva da organizacija oblikuje svoju politiku upravljanja okolišem i definira ciljeve, a sve to uvažavajući važeće zakone koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima.
 
©2019. Marinorm j.d.o.o.. Sva prava pridržana.  Stranice izradio Infomodul.